Jak na DŮCHOD, aneb co všechno můžete ovlivnit?

Jak na DŮCHOD, aneb co všechno můžete ovlivnit?

         Najivně jsem si myslel, že minimálně do svých 60 let nemusím oblast důchodu vůbec řešit. Nicméně další vzdělávání mě vyvedlo z omylu, jelikož jsem zjistil, že je víc než dobré, udělat si audit důchodu už nyní. Výše důchodu, a to nejen starobního, ale také invalidního, vdovského, sirotčího závisí na tom, jaké informace o nás ČSSZ eviduje. Nicméně za to, co o nás ČSSZ eviduje, jsme zodpovědní my sami a nikdo jiný.

A tak jsem požádal ČSSZ o zaslání mého IOLDP (Informační osobní list důchodového pojištění), abych zjistil, jaké informace o mně ČSZZ eviduje. A výsledek? Na ČSSZ jsem neměl evidovanou dobu v délce: 9 let a 125 dnů. Jinými slovy ČSSZ o mě neměla žádné informace, že jsem studoval střední, vyšší odbornou a vysokou školu a tuto dobu mi prostě nezapočítala. Osobně mě nejvíce zaráží, že v případě střední a vysoké školy se jednalo o státní školu, a přesto ČSSZ tyto informace neměla.

Co to pro mě v praxi znamenalo? Že případný vyplácený důchod by byl řádově o několik tisíc měsíčně nižší, než na jaký bych měl já, nebo má rodina nárok (např. jen u invalidního důchodu ten rozdíl činil skoro 5.000 Kč měsíčně).

Na ČSSZ jsem dodal všechny chybějící dokumenty, tzn. ověřené kopie vysvědčení o ukončení všech škol, ČSSZ to zaevidovala a zaslala mi nový IOLDP, kde s těmito roky již počítá.

Když jsme se začali tyto audity důchodu zpracovávat i pro naše klienty, zjistili jsme, že většina má v evidenci na ČSSZ nesrovnalosti!

Nejčastěji chybí u ČSSZ evidence tzv. NÁHRADNÍ DOBY POJIŠTĚNÍ, mezi které patří:

 a) Studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole před rokem 2010

 • studium před rokem 1996 (včetně učebního poměru), v období před dosažením věku 18 let se hodnotí jako doba pojištění a započítává se již od prvního ročníku střední školy (zpravidla tedy od 1. září) - započítává se 100%,
 • od roku 1996 do konce roku 2009 se studium do 18 let nehodnotí vůbec,
 • studium po dosažení věku 18 let, pokud probíhalo před rokem 2010, se hodnotí jako náhradní doba pojištění a započítává v rozsahu prvních šesti let tohoto studia – započítává se ovšem jen 80%, tzn. max. 4,8 roků,
 • doba studia po roce 2009, tj. počínaje 1. lednem 2010, se již za náhradní dobu pojištění nepovažuje!
 1. b) Péče o dítě do 4 let věku
 • doba péče o dítě se započítává pro nárok na důchod i jeho výši plně
 • doba péče o dítě se započítává mužům i ženám
 1. c) Výkon vojenské služby a civilní služby
 2. d) Doba nezaměstnanosti (doba evidence na úřadu práce)
 3. e) Péče o bezmocnou osobu
 4. f)  Péče o osobu, která je závislá na péči jiné osoby
 5. g) Pobírání plného invalidního důchodu
 6. h) Pobírání nemocenských dávek.

 U klientů 50+ bych zároveň doporučil zpracování hlubší analýzy svého důchodu, abyste věděli, zda se Vám vyplatí:

 1. kombinace důchodu s penzijkem (DPS) a využití tzv. předdůchodu, nebo
 2. využít předčasného důchodu a případně o jak moc by se Vám výše důchodu krátila, nebo
 3. přesně načasovat odchod do starobního důchodu, abyste se zbytečně neokradli o jeden započtený rok atd.

Rozhodně všem doporučuji udělat si na tuto oblast chviličku času a ověřit si zda máte v pořádku alespoň svůj IOLDP.

V případě, že byste s tím potřebovali pomoci, nebo byste chtěli zpracovat audit Vašeho důchodu, můžete se na mě obrátit a vám pomohu.

Článek je zveřejněn se souhlasem Ing. Miroslava Pustelníka.

Jan Homola reality
Autor: Jan Homola reality

Realitám se věnuji od roku 2007. Úspěšně jsem zrealizoval víc než 280 obchodů. Vyzkoušejte mě. Pomohu prodat i Vaši nemovitost.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Odhad ceny nemovitosti ZDARMA

Spočítejte si orientační cenu vaší nemovitosti.

Spočítat ZDARMA